22 mai 2024

Anunț rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 4917 DIN 04.02.2022

                                                                ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de consilier grad profesional I, în cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională,din aparatul de specialitate al primarului 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numărul/data cererii candidațilorPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.2481/19.01.202289,66ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 04.02.2022, ora 1030 la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print