21 iunie 2024

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău

«U.A.T. ORAȘ BUHUŞI, titular al proiectului „Construire reţele de apă pentru trama stradală, oraş Buhuşi, judeţul Bacău – strada Bucegi, strada Dragoş Vodă, strada Florilor şi strada D. Cantemir” propus a fi amplasat în localitatea Buhuşi, judeţul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău»

print