26 September 2023

Anunț Public – Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău

UAT ORAŞUL BUHUŞI, titular al proiectului ”Extindere canalizare, strada D. Cantemir, oraş Buhuși, judeţul Bacău”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău”

Acest anunț a fost publicat în data de 28.02.2023

print