18 mai 2024

Înlocuire conductă aducțiune Dn400mm, în zona canalului de fugă UHE-oraș Buhuși, județul Bacău

UAT ORAȘ BUHUȘI titular al proiectului „Înlocuire conductă aducțiune Dn400mm, în zona canalului de fugă UHE-oraș Buhuși, județul Bacău”, propus a se realiza, în orașul Buhuși, str. Stadionului, judetul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău

print