23 iunie 2024

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău

UAT BUHUŞI titular al proiectului „ Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri” propus a se realiza în oraşul Buhuși, strada Vasile Alecsandri, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.

print