22 octombrie 2021

Anunt publicare listă funcții din cadrul UAT Orașul Buhuși ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cf. art. 33 din Legea nr. 153/2017

Print

Fișiere atașate