29 September 2023

ANUNȚ referitor la obținerea acordului pentru mediu – „Construire bază sportivă Tip 1, strada Stadionului, Oraș Buhuși, județul Bacău”

UAT ORAS BUHUSI, titular al proiectului ,,Construire baza sportivii Tip 1, strada Stadionului, Oras Buhusi, judetul Bacau” propus a fi realizat in Buhusi, strada Stadionului, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr.23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 1O zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenfiei pentru Protectia Mediului Bacau.

print