30 September 2023

Anunt rezultat contestatie la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Comp. Resurse Umane

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
Nr. 7921 data 11.03.2019

Proces Verbal

de afișare a rezultatului privind soluționarea contestaţiei la proba scrisă
a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului

În temeiul art. 67 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la afişarea rezultatului privind soluționarea contestaţiei la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj obţinut ca urmare a recorectării lucrării de către comisia de soluţionare a contestaţiilor Rezultat soluționare contestație
1 BOLDUR IRINA ELENA 61,84 puncte RESPINS

Afișat astăzi, 11.03.2019, ora 13.10 , la sediul Primăriei orașului Buhuși și pe site-ul instituției www.primariabuhusi.ro

Secretar comisie de concurs,
Blaj Angela

print