1 martie 2024

ANUNT rezultat selectie dosare examen organizat în data de 21.02.2019, în vederea promovării în grad superior al functionarilor publici din cadrul instituției

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.    Numele şi prenumele    Funcţia publică   Instutia sau autoritatea     Rezultatul
crt.           candidaților                                                         publica                      selectiei

1.            BLAJ ANGELA             Consilier principal           PRIMĂRIA BUHUŞI                  ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.02.2019.

Afişat astăzi, 14.02.2019  ora  12.00

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,
MIC MARIA

print