12 iunie 2024

Anunt rezultat selectie dosare pentru examenul de promovare intr-un grad superior celui detinut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

 17042 DIN 03.06.2019

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, din data de 12.06.2019 (proba scrisă)

 

 

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Funcţia publică

 

 

Instituţia sau autoritatea publică

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

1. BLAJ ANGELA Consilier principal Primaria Orasului Buhusi ADMIS
2. ABABEI CONSTANTIN Consilier principal Primaria Orasului Buhusi ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.06.2019.

 

Afişat astăzi, 03.06.2019  ora  10.45 .

 

Secretarul Comisiei ,

Telita Claudia

 

 

 

print