18 mai 2024

Anunt rezultate finale concurs consilier, grad profesional IA in cadrul Compartimentului de Evidenta a persoanelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
COMISIA DE CONCURS
NR. 5551 DIN 18.02.2019

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale temporar vacante de execuţie de consilier, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului de Evidență a persoanelor – S.P.C.L.E.P. Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. Numele şi prenumele Punctajul final Rezultatul final
crt. candidaților
1. BLAJ EUGENIA 84,17 ADMIS

Afişat astăzi 18.02.2019, ora 09.30

SECRETAR COMISIE CONCURS,
MIC MARIA

print