20 aprilie 2024

Anunț rezultate finale la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 3473  DIN  27.01.2022

ANUNŢ

 privind rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, Direcția de Asistență Socială, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numărul/data înregistrării cereriiPunctajul finalRezultatul final
1.1611/13.01.202281,00ADMIS

     Afişat astăzi 27.01.2022, ora  0900.

Secretar comisie examinare,

Consilier superior, Mic Maria

print