22 mai 2024

ANUNȚ rezultate finale examen de promovare în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.22024 DIN 30.0.7.2020

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul final al  examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși organizat în de 29.07.2020.

 

Având în vedere prevederile art. 45, alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctaj final Rezultatul final
1. APOSTOL ION 50,00 ADMIS
2. CĂLDĂRARU ION 67,00 ADMIS
3. COCIORVĂ VASILE 69,00 ADMIS
4. LAZĂR NECULAI ADRIAN 55,00 ADMIS
5. PANAITE LICĂ 55,00 ADMIS
6. VIERIU FLORIN 54,00 ADMIS

 

Afişat astăzi,  30.07.2020, ora 1515.

 

 

 

      SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

MIC MARIA

print