8 august 2022

Anunț rezultate finale la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 6415 DIN 16.02.2022     

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioada nedeterminată, a funcţiei contractuale de conducere vacante,

de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși,

aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția contractuală de conducere  pentru care se candideazăPunctajul obținut la proba scrisăPunctajul  obținut la proba interviuPunctaj finalRezultatul probei scrise
1.3610/27.01.2022   director al          CSO77,6687,2082,43ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisă, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

           Afişat astăzi 16.02.2022, ora  1230.

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

Print