21 mai 2024

Anunț rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 5086 DIN  07.02.2022                  

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioada nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de execuţie, de consilier, grad profesional I, în  cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numărul/data înregistrării cereriiPunctajul finalRezultatul final
1.2481/19.01.202277,50ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisă, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

           Afişat astăzi 07.02.2022, ora  1100.

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print