23 iunie 2024

Anunt rezultate proba scrisa concurs consilier, grad profesional IA in cadrul Compartimentului de Evidenta a persoanelor

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de consilier, grad profesional IA, în cadrul  Compartimentului de Evidență a persoanelor  – S.P.C.L.E.P. Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.       Numele şi prenumele         Punctajul probei scrise        Rezultatul probei scrise
crt.                    candidaților
1.                BLAJ EUGENIA                               74,33                                       ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 14.02.2019, ora 10.00

Afişat astăzi, 11.02.2019, ora 15.00

SECRETAR COMISIE CONCURS,
MIC MARIA

print