20 aprilie 2024

ANUNȚ rezultate proba scrisă examen de promovare în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 21915 DIN 29.07.2020

 

 

 

ANUNŢ

 

   privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși organizat în data de 29.07.2020

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. APOSTOL ION                     50,00 ADMIS
2. CĂLDĂRARU ION               67,00 ADMIS
3. COCIORVĂ VASILE           69,00 ADMIS
4. LAZĂR NECULAI ADRIAN                  55,00 ADMIS
5. PANAITE LICĂ                    55,00 ADMIS
6. VIERIU FLORIN                    54,00 ADMIS

 

Afişat astăzi, 29.07.2020, ora 1500.

 

 SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

MIC MARIA

 

print