30 September 2023

Anunț rezultate selecție dosare examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.2254 DIN 18.01.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarului candidatului înscris examenului de promovare în grade sau trepte profesionale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, Direcția de Asistență Socială Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși.

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a selecției dosarului, depus de candidatul înscris la examenului de promovare în grade sau trepte profesionale, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare al dosarului      Rezultatul selecţiei          dosarelor
1.1611/13.01.2022          ADMIS

Candidatul nemulțumit depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidatul declarat admis va putea susține proba scrisă în data de  25.01.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 18.01.2022, ora 0900,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

Secretar comisie examinare,

Consilier superior, Mic Maria

print