18 mai 2024

ANUNȚ rezultate selectie dosare examen de promovare în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.21333 DIN 22.07.2020

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 29.07.2020, în vederea promovării în treaptă profesională imediat superioară celei deținute ale personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr.93/26.01.2015 a Primarului oraşului Buhuşi pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

1. APOSTOL ION                     ADMIS
2. CĂLDĂRARU ION               ADMIS
3. CIUBOTARU ONORIU RESPINS
4. COCIORVĂ VASILE ADMIS
5. LAZĂR NECULAI ADRIAN                  ADMIS
6. PANAITE LICĂ                    ADMIS
7. VIERIU FLOFRIN               ADMIS

 

Candidații declarați  admiși vor susține proba scrisă în data de 29.07.2020, ora 0900.

Afişat astăzi 22.07.2020, ora 1330.

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

MIC MARIA

print