21 mai 2024

Anunt sedinta publica marti 04 decembrie 2018 ora 12.00 (impozite si taxe 2019 și zonare fiscala)

Nr. 36083/21.11.2018

ANUNȚ

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria orașului Buhuși organizează marți, 04 decembrie 2018, ora 12:00, în sala de consiliu a Primăriei orașului Buhuși din str. Republicii nr. 5, ședința publică de dezbatere a următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională).
Fiecare participant, la intrarea în sala de ședință, se va înscrie pe lista de persoane prezente și, după caz, la luarea de cuvânt.
Luarea cuvântului va avea loc în ordinea înscrierii, iar timpul alocat va fi de cca 3 minute.
Potrivit prevederilor art. 7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși au luat cuvântul cu referire concretă la proiectele de act normativ în discuție.
PRIMAR,
VASILE ZAHARIA
SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print