23 iunie 2024

ANUNȚ ședință publică pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2021

Nr. 35029 din 04.12.2020

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria orașului Buhuși organizează luni 14 decembrie 2020 ora 14:00, în Sala Mică a Casei de Cultură “Elisabeta Bostan”, ședința publică de dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2021.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională).
Fiecare participant, la intrarea în sala de ședință, se va înscrie pe lista de persoane prezente și, după caz, la luarea de cuvânt.
Luarea cuvântului va avea loc în ordinea înscrierii, iar timpul alocat va fi de cca 5 minute.
Potrivit prevederilor art. 7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși au luat cuvântul cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA                                                             SECRETAR GENERAL UAT ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print