21 iunie 2024

ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ – Regulament serviciul de iluminat public și indicatori de performanță

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Buhuși organizează miercuri 18 mai 2022 ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Buhuși, ședința publică de dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al oraşului Buhuşi precum și a indicatorilor de performanță ai sistemului de iluminat public.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională).

Fiecare participant, la intrarea în sala de ședință, se va înscrie pe lista de persoane prezente și, după caz, la luarea de cuvânt.

Luarea cuvântului va avea loc în ordinea înscrierii, iar timpul alocat va fi de cca 5 minute.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși au luat cuvântul cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

print