21 mai 2024

Anunț selecție dosare examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCUR

NR. 18753 din 30.06.2020

 

ANUNŢ

      privind rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la examenul organizat în data de 13.07.2020, ora 0900, pentru promovarea într-o funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate și polițist, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine publică, din aparatul de specialitate al primarului.

 

În urma verificării dosarelor înscrise la examenul de promovare, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr. 380/09.06.2020, anunță următoarele rezultate:

  •       Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate  

FERCU IONEL SORIN         – ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE;

 

  • Compartimentului Ordine publică

ȚURCAN PETRUȚA             – ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE;

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarați ” ADMIȘI” se vor prezenta în data de 13 iulie 20120 , ora 0900, pentru proba scrisă.

 

Afişat astăzi 30.06.2020, ora 1200.

 

  SECRETAR,

Cons. MIC MARIA

 

print