21 mai 2024

Anunț selecție dosare la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 4548 DIN 02.02.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de conducere vacantă, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși.

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacantă, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși:

Nr. crt.    Numar înregistrare cerere    Rezultatul selecţiei          dosarelor
1.3610/27.01.2022ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  10.02.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,  02.02.2022,  ora 1100,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

Secretar comisie de concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print