20 aprilie 2024

Anunț rezultate selecție dosare pentru ocuparea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 2712  DIN 20.01.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante de execuție de consilier  – grad profesional I, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională, din aparatul de specialitate al Primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacante de execuție, de consilier, grad profesional I, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională, din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi:

Nr. crt.    Numar înregistrare cerere    Rezultatul selecţiei          dosarelor
1.1037/10.01.2022ADMIS
  2.2481/19.01.2022ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  31.01.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,   20.01.2022,  ora 1200,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

Secretar comisie de concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print