18 mai 2024

Anunt suspendare concurs polițist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Ordine Publică si consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
JUDEŢUL BACĂU

Nr. 1482 din 15.01.2019

ANUNŢ

În urma adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 65603/2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 1426/15.01.2019, Primăria oraşului Buhuși anunţă SUSPENDAREA concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante
– polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Ordine Publică,
– consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse umane ,
programat să se desfășoare în data de 28 ianuarie – proba scrisă, datorită unui viciu de procedură.
Concursul se va reprograma la o dată stabilită ulterior.

Comp. resurse umane,
Mic Maria

Primar,
Vasile Zaharia

print