22 mai 2024

Anunt suspendare examen de promovare în grad

NR. 6624 DIN 27.02.2019

ANUNȚ

În urma adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 8066/2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 6531/26.02.2019, Primăria orașului Buhuși anunță SUSPENDAREA examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul instituției, programat să se desfășoare în data de 21februarie 2019 (proba scrisă).
Examenul de promovare va fi reluat, în condițiile legii, la o dată stabilită ulterior.

Primar,                                                                          Comp. Resurse Umane,
Vasile Zaharia                                                                        Blaj Angela

print