18 mai 2024

Anunt- suspendare organizare concurs

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

Nr.29958 din 30.09.2019

 

ANUNŢ

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, suspendă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere, de șef Serviciu Cultură și Sport, în conformitate cu art. 37, alin.1 din H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale .

 

Viceprimarul orasului Buhusi,

Ing. Rezmireș Daniel Gheorghe

 

 

 

Secretar Comisie de Concurs,

              Teliță Claudia

print