21 iunie 2024

Anunt suspendarea concursului de recrutare_ consilier, clasa I, grad profesional asistent

NR. 9111 DIN 20.03.2019

ANUNȚ

În urma adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 12849/2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 9106/20.03.2019, Primăria orașului Buhuși anunță SUSPENDAREA concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului, programat la data de 07 martie 2019 (proba scrisă).
Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii, la o dată stabilită ulterior.

Primar,                                                                               Comp. Resurse Umane,
Vasile Zaharia                                                                                  Blaj Angela

print