5 martie 2024

ANUNT_ în atenția cetățenilor care dețin animale și doresc să închirieze suprafețe de pășune din izlazul comunal

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
Nr. 9566 / 25.03.2019

A N U N Ț    I M P O R T A N T

Toți cetățenii care dețin animale și doresc închirierea unor suprafețe de pășune din izlazul comunal, proprietatea privată al orașului Buhuși, administrat de Consiliul Local Buhuși, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente se face pe baza ,,Amenajamentului Pastoral” .
Contractele de închiriere se vor face în baza actelor ce se vor anexa la cerere și anume :
 crescatorii de ovine și caprine ,,Adresă de la Asociația crescătorilor de ovine și caprine” ;
 adeverință de la medical veterinar cu nr. de înregistrare al proprietarului / proprietatea exploatației ;
 adeverință de la Registrul Agricol, cu toate efectivele de animale pe specie / categorie ;
 copie după cartea de identitate ;
 cererea de solicitare a suprafețelor de pășune și a trupului de pășune .

PRIMAR,
Vasile Zaharia

print