24 octombrie 2021

ANUNȚ_ACORD DE MEDIU

U.A.T. ORAȘ BUHUŞI, anunţă publicul interesat asupra depuneriisolicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitareastrăzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, județul Bacău”, propus a serealiza în Buhuşi, strada Vasile Alecsandri, judeţul Bacău.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău,strada Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 08 – 14.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, stradaOituz, nr.23.

Print