22 mai 2024

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului_Extindere reţele de gaze naturale în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, strada Casa de Apă”

UAT ORAŞUL BUHUŞI titular al proiectului ” Extindere reţele de gaze naturale în oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, strada Casa de Apă”, propus a fi realizat în judeţul Bacău, oraşul Buhuşi, strada Casa de Apă, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.”

print