21 mai 2024

   ANUNŢprivind rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Construcții 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.18858 din 18.06.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Construcții  – din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. IANĂU CONSTANTIN 75,6 ADMIS
2. RADU SORINEL 30,3 RESPINS
3. MAZILU VELICHE VASILE 21,6 RESPINS
4. RUSU REMUS 12,6 RESPINS
 

 

     
       
       

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de  21.06.2019, ora 0900.

Afişat astăzi, 18.06.2019, ora 1500.

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print