21 iunie 2024

ATENȚIE BURUIANA AMBROZIA!

Ambrozia sau Artemisiifolia – denumită și iarba pârloagelor  este o plantă a cărui polen determină alergii respiratorii, fapt confirmat de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă.

Deținătorii de terenuri private cat si autoritățile locale sunt invitați să organizeze acțiuni de cosire în curți și grădini, cat si pe domeniile publice aflate în administrare, aliniamente drumuri naționale și locale, pentru a preveni răspândirea polenului până la sfârșitul lunii octombrie, cât și pentru reducerea rezervei de semințe pentru următorii ani a acestei plante.

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice. Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

Pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia se recomandă următoarele metode: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate, efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Neaplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acestei buruieni, se sancționează în conformitate cu prevederile  Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

print