27 iunie 2019

Autor: admin

HCL 155 / 27.09.2018

admin
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși înComisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrulLiceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi

HCL 154 / 27.09.2018

admin
privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Buhuși, județul Bacău, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2018

HCL 153 / 27.09.2018

admin
privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr. 7864, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr.27470/05.09.2018 și a documentaţiei

HCL 152 / 27.09.2018

admin
privind aprobarea modificării programului de investiții alConsiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă și aprobarea Actului adițional nr.3, din 18.07.2018 la contractul

HCL 151/27.09.2018

admin
privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197

HCL 150 / 27.09.2018

admin
privind validarea mandatului de consilier local al domnuluiSCRIITORU OVIDIU – membru al Partidului Social Democrat

HCL 1 / 8 ianuarie 2018

admin
privind acoperirea definitivă a deficitului rezultat la secţiunea dezvoltare a anului 2017, din excedentul anilor precedenţi al bugetului local și utilizarea definitivă a excedentului anilor