23 septembrie 2019

Autor: admin

HCL 166 / 31.10.2018

admin
privind constituirea comisiei de negociere în vederea vânzării prin metoda negocierii directe, a bunurilor imobile – terenuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Buhuşi, de

HCL 165 / 31.10.2018

admin
privind completarea comisiei de validare a Consiliului Local Buhuși

HCL 164 / 31.10.2018

admin
privind completarea componenţei comisiei economice, sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, precum și a comisiei tehnice pentru urbanism, lucrări publice şi

HCL 163 / 17.10.2108

admin
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”

HCL 162 / 05.10.2018

admin
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2018

HCL 161 / 27.09.2018

admin
privind vânzarea directă, cu plata în rate, pe o perioadă de 5 ani și stabilirea cuantumului ratei și a dobânzii lunare, cu începere de la