24 mai 2022

Autor: admin

HCL 159 / 27.09.2018

admin
privind transformarea funcției contractuale de muncitor calificat, treaptă profesional II – studii M/G în funcția contractuală de șofer, grad profesional II – studii M/G în

HCL 158 / 27.09.2018

admin
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentruAparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonateConsiliului Local Buhuşi

HCL 157 / 27.09.2018

admin
privind aprobarea actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare parțială a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2007 -modificat și completat

HCL 156 / 27.09.2018

admin
privind premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive,în anul scolar 2017-2018

HCL 155 / 27.09.2018

admin
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși înComisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrulLiceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi

HCL 154 / 27.09.2018

admin
privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Buhuși, județul Bacău, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2018

HCL 153 / 27.09.2018

admin
privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr. 7864, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr.27470/05.09.2018 și a documentaţiei

HCL 152 / 27.09.2018

admin
privind aprobarea modificării programului de investiții alConsiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă și aprobarea Actului adițional nr.3, din 18.07.2018 la contractul

HCL 151/27.09.2018

admin
privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunul imobil – teren intravilan în suprafaţă totală de 505,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății, nr.197

HCL 150 / 27.09.2018

admin
privind validarea mandatului de consilier local al domnuluiSCRIITORU OVIDIU – membru al Partidului Social Democrat