24 iunie 2019

Autor: admin

HCL 171 / 31.10.2018

admin
privind aprobarea Contractului nr.17445/19.10.2018 încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și Consiliul Local Buhuși pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății

HCL 170 / 31.10.2018

admin
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Orașului Buhuși, doamnei TESLARIU MARIA – actriță la Teatrul Național București

HCL 169 / 31.10.2018

admin
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Modernizare strada Bodești, orașul Buhuși, județul Bacău”

HCL 168 / 31.10.2018

admin
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Construire grup social cu 2 cabine la Grădinița nr. 3 Orbic, oraș Buhuși, județul Bacău”

HCL 167 / 31.10.2018

admin
privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Orașului Buhuși, domnului profesor CRISOSTOM DANTZ

HCL 166 / 31.10.2018

admin
privind constituirea comisiei de negociere în vederea vânzării prin metoda negocierii directe, a bunurilor imobile – terenuri ce aparţin domeniului privat al oraşului Buhuşi, de

HCL 165 / 31.10.2018

admin
privind completarea comisiei de validare a Consiliului Local Buhuși

HCL 164 / 31.10.2018

admin
privind completarea componenţei comisiei economice, sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, precum și a comisiei tehnice pentru urbanism, lucrări publice şi