22 iulie 2019

Autor: Enache Mihaela

Proiect de hotărâre nr. 111/12.07.2019

Enache Mihaela
privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși

HCL nr. 107/27.06.2019

Enache Mihaela
privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.

HCL nr. 106/27.06.2019

Enache Mihaela
pentru aprobarea Regulamentului privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi,

HCL nr. 105/27.06.2019

Enache Mihaela
privind includerea unui mijloc fix în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei "Extindere infrastructură rețea distribuție apă

HCL nr. 104/27.06.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”