18 septembrie 2019

Autor: Enache Mihaela

HCL nr. 122/19.08.2019

Enache Mihaela
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr.112/31.07.2019 „privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului

HCL nr. 121/19.08.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Buhuși a imobilului cu nr. cadastral 63595-C3, situat în Buhuși, strada Voioagă, nr. 3, aflat în domeniul public

HCL nr. 120/19.08.2019

Enache Mihaela
privind asigurarea sustenabilității proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului viciosc al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili” (titlu vechi “Incluziune socială prin furnizarea

HCL nr. 119/19.08.2019

Enache Mihaela
privind respingerea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

HCL nr. 118/19.08.2019

Enache Mihaela
privind respingerea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

Proiect de hotărâre nr. 138/23.08.2019

Enache Mihaela
privind amplasarea ,,Bâlciului anual” în perioada 09-15 septembrie 2019, în incinta Târgului Săptămânal, situat în Buhuși, str. Libertății, nr. 36, precum şi stabilirea tarifelor ce

Proiect de hotărâre nr. 137/23.08.2019

Enache Mihaela
privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși și redenumirea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului

Proiect de hotărâre nr. 136/23.08.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși