23 martie 2019

Autor: Enache Mihaela

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Enache Mihaela
Nr. 9370/22.03.2019 ANUNȚ        În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică

HCL nr. 39/14.03.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței

HCL nr. 38/14.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău”

HCL nr. 37/14.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea bugetului proiectului „Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhusi, județul Bacău”

HCL nr. 36/14.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău”

HCL nr. 35/14.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea bugetului proiectului "Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077

Proiect de hotărâre nr. 40/08.03.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței