6 iunie 2020

Autor: Enache Mihaela

Proiect de hotărâre nr. 168/22.11.2019

Enache Mihaela
privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei "Extindere infrastructură rețea distribuție apă

ANUNȚ_ACORD DE MEDIU

Enache Mihaela
U.A.T. ORAȘ BUHUŞI, anunţă publicul interesat asupra depuneriisolicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitareastrăzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, județul Bacău”, propus a

HCL nr. 162/14.11.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344

HCL nr. 161/14.11.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS

ANUNȚ_ACORD DE MEDIU

Enache Mihaela
U.A.T. ORAȘ BUHUŞI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire reţele de apă pentru trama stradală, oraş Buhuşi,

Proiect de hotărâre nr. 166/11.11.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS

HCL nr. 160/08.11.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea condițiilor de prelungire a perioadei de tragere pentru creditul de investiții, acordat în baza contractului nr. RQ 15125747784957/36024/08.12.2015, în valoare de 14.000.000 lei