22 iulie 2019

Autor: Enache Mihaela

HCL nr. 40/21.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a devizului general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”

Proiect de hotărâre nr. 45/21.03.2019

Enache Mihaela
privind actualizarea ,,Listei nominale finale a solicitanților în ordinea punctajului, care îndeplinesc criteriile de acces la o locuință pentru tineri construite prin ANL și destinate