26 martie 2019

Autor: Enache Mihaela

HCL 9 / 31.01.2019

Enache Mihaela
privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019- 2020 din orașul Buhuși

HCL 8 / 31.01.2019

Enache Mihaela
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 17/29.01.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087