18 septembrie 2019

Autor: Mic Mona

   ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta I și muncitor necalificat, din cadrul  Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS     ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor

Anunt privind soluționarea contestației la proba – selecția dosarelor, depuse pentru înscrierea la concursul care va fi susţinut pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie, de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Spații Verzi, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
    PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE                                                                                            23904 din 05.08.2019       Anunt Privind soluționarea contestației la proba – selecția dosarelor, depuse pentru

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS Nr.23647 din 01 .08.2019 ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de

     ANUNT privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS 19218 din 21.06.2019     ANUNT privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie

PROCES-VERBALDe afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, a concursului susţinut pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrulCompartimentului Administrarea Domeniului Public Privat, Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
  PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE Nr. 18935 din 19.06.2019 PROCES-VERBAL De afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, a concursului susţinut
Mic Mona
  PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE Nr. 18935 din 19.06.2019   PROCES-VERBAL De afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, la concursul