21 ianuarie 2020

Categorie: Anunturi

     ANUNT privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul  Compartimentului A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS 19218 din 21.06.2019     ANUNT privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie

PROCES-VERBALDe afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, a concursului susţinut pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrulCompartimentului Administrarea Domeniului Public Privat, Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
  PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE Nr. 18935 din 19.06.2019 PROCES-VERBAL De afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, a concursului susţinut
Mic Mona
  PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE Nr. 18935 din 19.06.2019   PROCES-VERBAL De afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, la concursul