7 august 2020

Categorie: Anunturi

   ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta I și muncitor necalificat, din cadrul  Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS     ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Enache Mihaela
Nr. 24649/12.08.2019 ANUNȚ Primăria Oraşului Buhuşi cu sediul în orașul Buhuși, bld. Republicii nr. 5, jud. Bacău În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind

Anunt privind soluționarea contestației la proba – selecția dosarelor, depuse pentru înscrierea la concursul care va fi susţinut pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie, de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului Spații Verzi, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
    PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONTESTATIE                                                                                            23904 din 05.08.2019       Anunt Privind soluționarea contestației la proba – selecția dosarelor, depuse pentru

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS Nr.23647 din 01 .08.2019 ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de