26 septembrie 2020

Categorie: Anunturi

   ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta I și muncitor necalificat, din cadrul  Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Mic Mona
PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI COMISIA DE CONCURS     ANUNŢ privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitor

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Enache Mihaela
Nr. 24649/12.08.2019 ANUNȚ Primăria Oraşului Buhuşi cu sediul în orașul Buhuși, bld. Republicii nr. 5, jud. Bacău În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind