1 martie 2024

Categorie: Concursuri

Suspendare Concurs

Telita Claudia
Primaria Orasului Buhusi Nr.  48734 din 18.12.2023                              ANUNȚ                CONCURS  SUSPENDAT Primăria orașului Buhuși cu sediul în: localitatea Buhuși, strada Republicii, nr.5, județul Bacău,...
Telita Claudia
    Compartiment Resurse Umane NR. 46831  din 05.12.2023 A N U N Ţ În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) , art. 69...
Telita Claudia
Compartiment Resurse Umane NR. 46831  din 05.12.2023 A N U N Ţ În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) , art. 69 alin. (1),...