19 septembrie 2021

Categorie: HCL 2018

HCL 216 / 20.12.2018

admin
privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului  public al orașului Buhuși, județul Bacău

HCL 215 / 20.12.2018

admin
privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2018

HCL 214 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în

HCL 213 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea prelungirii anuale prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole(intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar(persoane

HCL 212 / 20.12.2018

admin
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor- Lot.1, Lot.4, Lot.5, Lot.6, Lot.7, Lot.8, Lot.9, Lot.10, Lot.13 și a căilor de acces, situate

HCL 211 / 20.12.2018

admin
privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

HCL 210 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea organigramei. a statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși

HCL 209 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău

HCL 208 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019

HCL 207 / 20.12.2018

admin
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri - construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși