18 mai 2024

Categorie: PH 2020

Proiect de hotarare nr.45/06.03.2020

Ababei Alina
privind aprobarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţie lucrări de "Construire Capelă mortuară"...

Proiect de hotarare nr.44/06.03.2020

Ababei Alina
privind aprobarea caietelor de sarcini necesare achizițiilor de întocmire DALI , expertiză tehnică și audit energetic pentru proiectul "Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului pr.dr....

Proiect de hotărâre nr. 42/06.03.2020

Ababei Alina
privind mandatarea Primarului Orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019...