14 aprilie 2024

Categorie: PH 2019

Proiect de hotărâre nr. 199/13.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere, aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în...

Proiect de hotărâre nr. 198/13.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop...