14 aprilie 2024

Categorie: PH 2019

Proiect de hotărâre nr. 201/13.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea vânzării directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Libertății, Nr.137, proprietatea...

Proiect de hotărâre Nr: 1 / 10 Ianuarie 2019

Enache Mihaela
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la secțiunea funcționare, aferent execuției bugetare a anului 2018, din excedentul anilor precedenți al bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși...