29 September 2023

Categorie: Transparență decizională

ANUNȚ AFIȘARE PROIECT BUGET LOCAL 2023

Enache Mihaela
În temeiul dispozițiilor art. 39* alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la afișarea proiectului...

RAPORT ANUAL

Enache Mihaela
privind transparența decizională în anul 2021,  întocmit în baza art. 13 din Legea nr. 52/2003...