19 septembrie 2021

Categorie: Transparență decizională

ANUNT modificare buget local 2021

Enache Mihaela
Nr. 12263 din 13.04.2021 ANUNT MODIFICARE PROIECT BUGET LOCAL 2021 Proiectul bugetului local pentru anul 2021 a fost modificat. Varianta actualizată este postată pe site-ul

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Enache Mihaela
Nr. 24649/12.08.2019 ANUNȚ Primăria Oraşului Buhuşi cu sediul în orașul Buhuși, bld. Republicii nr. 5, jud. Bacău În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind